Til læreren

App’en Layar

Kanonen i telefonen forbinder lokale historier fra Køge med den officielle historiekanon. De udvalgte historier er forbundet til fysiske steder, som kan findes ved hjælpe af en mobiltelefon. På mobiltelefonen skal app’en Layar være installeret. Layar er gratis at benytte. Layar gør det muligt at ”se” de historiske lag i byen, som ellers ikke er synlige. De historiske lag vises som små flyvende ikoner, når byen betragtes gennem mobiltelefonens kamera. Du kan klikke på ikonerne og få flere oplysninger om den lokale historie og finde helt hen til det fysiske sted, der er forbundet til historien. Når du klikker på et ikon vises afstanden til stedet.

De fleste punkter findes i kort afstand fra Torvet. De vil kunne findes på ca. halvanden time til fods. Derudover ligger 3punkter på Åsen og ved plejehjemmet Nørremarken. Det er punkterne, der er forbundet med Ertebølkulturen, Solvognen og stavnsbåndets ophævelse. Det vil kræve længere tid – eller en cykel – at nå ud til disse punkter.

Hjemmesiden

Udover app’en Kanonenitelefonen findes mere materiale på siden www.kanonenitelefonen.dk. På hjemmesiden kan eleverne finde lidt baggrundsinformation til de enkelte kanonpunkter, men også finde mere informationen om lokale spor til historiekanonen. Hjemmesiden fortæller imidlertid ikke de samme historier som app’en og hjemmesiden giver heller ikke svar på de spørgsmål, der stilles på opgavearket. Til gengæld kan eleverne teste deres viden i en række simple quizzer og opgaver, der er knyttet til hvert punkt.

Arbejdet med kanonen i telefonen

 • Klassen arbejder med historiekanonen
 • Eleverne skaffer sig grundlæggende viden om historiepunkter i Køge på www.kanonenitelefonen.dk
 • Eleverne deles ind i grupper og går i byen med app’en. Hver gruppen skal have mindst en smartphone
 • Klassen arbejder med kanonpunkterne fra Køge i klassen

Fælles Mål

Følgende kanonpunkter indgår i Kanonen i Telefonen:

 • 3.-4. klasse: Ertebøllekulturen, Solvognen
 • 5.-6. klasse: Reformationen, Christian 4.
 • 7.-9. klasse: Stavnsbåndets ophævelse, Ophævelse af slavehandlen, Københavns bombardement, Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864, Slaget på Fælleden, Kvinders valgret, Augustoprør og Jødeaktion 1943

Roller

Udover at dække de relevante punkter i historiekanonen, fungerer kanonen i telefonen også som et meget levende stykke lokalhistorie, der sætter fokus på livet i Køge by og borgere i byen, der kom til at stå som repræsentanter for et stykke lokal historie, der blev flettet ind i begivenheder af national og global betydning. Eleverne kan derfor i grupper arbejde med de forskellige personer, vi møder rundt i byen:

 • 1600-tallets borgere, der fornyede kirkens inventar
 • Tolderen, der gav kongen husly
 • Herremanden på Gammelkjøgegaard, der var med ved stavnsbåndets ophævelse
 • Den første kvindelige fotograf på de Dansk-Vestindiske Øer
 • Landmanden Claus, der deltog i Træskoslaget
 • Professoren, der som den første blev valgt til Folketinget på Køge Torv
 • Suzettes kæreste, der blev dræbt af en granat
 • Købmanden, der blev ramt af de første strejker og lockout
 • Den kvindelige købmand, der ville i byrådet
 • Jizchak og hans familie – på flugt fra nazisterne

Et tværfagligt arbejde i klassen kunne tage udgangspunkt i de 10 roller. Elevernes arbejde kunne tage udgangspunkt i turen rundt i Køge By, hvor de – udover at løse opgavearket – må forsøge at finde flest mulige oplysninger om deres rolle og samtidig placere ham eller hende i den samlede kronologi. Undervejs tages billeder af relevante steder og bygninger. Flere informationer kan eventuelt findes på siden www.kulturjagtkoegebugt.dk.

Herefter udbygges rollerne med hjælp fra hjemmesiden og yderligere resurser fra nettet eller biblioteket.

Resultaterne kan samles digitalt på et kort som fx Google Maps eller ved en udstilling på skolen med billeder fra stedet i dag og med historiske billeder fra hjemmesiden eller fra andre resurser på nettet.

Yderligere oplysninger om personer og fortællinger kan fås på Køge Byarkiv.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>