Stormen på Dybbøl

 

Frem til midten af 1800-tallet var de 3 hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenburg en del af Danmark. Lauenburg var blevet en del af Danmark, da Danmark i 1814 mistede Norge. Siden flyttede grænsen sig ved flere krige, først og fremmest krigen i 1864. På kortet kan du se nogenlunde hvordan. På siden her kan du læse mere om krigen i 1864.

Dannebrogsmænd. Sårede fra krigen i 1864 modtog en særlig hædersbevisning og blev siden kaldt dannebrogsmænd.

Familien derhjemme. Borgerne i Køge samlede penge ind til de familier, hvor forsørgeren var i krig. I april 1864 var det 29 familier med 54 børn.

Værnepligt. Man havde indført almindelig værnepligt i 1849. Alle kunne derfor blive indkaldt - ikke kun bønderne, som det var tidligere. Min. 12 Køgeborgere døde i krigen.

Dybbøl skanse. System af jordvolde, hvor de væsentligste kampe mellem preusserne og danskerne fandt sted, efter Dannevirke var opgivet.