Stavnsbåndets ophævelse

I købet af 1700-tallet begyndte mange at vandre fra landet mod byerne. Samtidig var der landbrugskrise. Der blev derfor indført et stavnsbånd i 1733 efter pres fra godsejere og militæret. Det skulle sikre tilstrækkelig med arbejdskraft på godserne, men også sikre, at godserne kunne levere soldater til rigets forsvar. Stavnsbåndet blev ophævet igen i 1788.

Fæstegårde omkring Køge. Godserne ejede jorden på landet. Bønder kunne få en gård i fæste ved et gods. Til gengæld skulle bønderne arbejde på godsets marker. Det kaldes hoveri.

Carlsen-Lange. Gammelkjøgegaard blev ophøjet til stamhus for slægten Carlsen-Lange i 1845.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>