Solvognen

I Danmark har vi et stort antal gravhøje spredt ud over hele landskabet. Der findes spor af over 86.000 gravhøje. Heraf er 22.000 fredet. Nogle ligger for sig selv, Andre er placeret i rækker og markerer et vejforløb. Andre gange ligger de i klynger. De var almindelige i perioden mellem 2800 f.v.t. og frem til 1100 f.v.t. Herefter aftog opførslen af gravhøje. Der blev dog ved med at dukke nye gravhøje op helt frem til kristendommens indførelse.

Ruiner i græstørv. Gravhøjene er primært opført af græstørv. Derfor er det også meget svært at bestemme præcis hvor gamle de er. Foto:Nationalmuset, guderoggrave.dk

Genstande fortæller historie. Hvis man er heldig at finde genstande i højene ved arkæologiske udgravninger kan de hjælpe med at give en mere præcis datering. Foto:Nationalmuset, guderoggrave.dk

Bronzealderen. Arkæologiske fund afslører, at mindst en af højene ved Ølby er fra Bronzealderen, ca. 1800-500 f.kr. Foto Nationalmuset, guderoggrave.dk

Kristendommen var indført i Danmark omkring 900-tallet. Det ved vi fra den store Jellingesten. Nye fund kan dog tyde på at det skete noget tidligere. Foto:4ben

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>