Slaget på Fælleden

Med industrisamfundet blev mange danskere arbejdere i industrien. Til at begynde med havde de ikke mange rettigheder. Fra midt i 1800-tallet begyndte arbejdernes kamp for bedre rettigheder. Den 5. maj 1872 blev kampen tydelig med Slaget på Fælleden. Her kom arbejdere, politi og soldater op at slås. Ingen blev slået ihjel, men mange såret. Efterhånden blev kampene til forhandlinger, og arbejdernes kamp blev politisk gennem især socialdemokratiet.

Arbejdsmand: Ufaglærte arbejdere, altså arbejdere, der ikke havde nogen uddannelse, blev kaldt arbejdsmænd.

Forhandlinger: Fra 1880 til 1920’erne begyndte arbejdere og arbejdsgivere at organisere sig og forhandle løn. Her ses en aftale fra Slagteriarbejdernes Fagforening i Køge.

Strejke: Arbejdet standses af arbejderne for at lægge pres på arbejdsgiverne, fx for at få bedre løn eller bedre arbejdsvilkår.

Lockout: Arbejdet standses fordi én eller flere arbejdsgivere som led i en arbejdskamp afskediger eller udelukker arbejdere fra arbejdspladsen

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>