Reformationen

Før Reformationen havde den katolske kirke med paven i spidsen været eneherskende i Europa. Men nye tanker var på vej, der satte spørgsmålstegn ved pavens autoritet. I spidsen for de nye tanker stod Martin Luther, der var en tysk teolog og munk. Han slog i 1517 en liste med 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg. De førte senere til reformationen og hermed splittelsen af den katolske kirke.

Katolikker kunne købe syndsforladelse. Ved at købe et afladsbrev af kirken kunne man afkorte sit ophold i skærsilden. Den katolske kirke tjente mange penge på at sælge disse afladsbreve.

Protestanterne fik frelse gennem tro. Luther mente ikke, at man kunne frelse sin sjæl gennem gode gerninger, men kun gennem sin tro. Luther og hans tilhængere kom til at hedde protestanter.

Gråbrødrekloster i Vestergade. Kort tid inden reformationen, i 1484, var der blevet bygget et kloster i Køge. Munkene var franciskanermunke, der blev kaldt gråbrødre på grund af deres grå kutter.

Steens boder. Ved siden af klosteret i Vestergade lod rådmand Mogens Steen i 1523 opføre en række stenboder med 6 boliger til fattige mennesker. Da klosteret blev nedlagt overgik driften til byen.

Billede fra den Katolske Skole i Køge. Katolske menigheder blev lovlige igen med Grundloven af 1849..

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>