Ertebøllekulturen

Ertebøllekulturen er navnet på en stenalderkultur fra slutningen af ældre stenalder, 5400-3900 f.v.t. I Ertebøllekulturen begyndte menneskene at slå sig ned ved kysten, hvor de levede af jagt og fiskeri. Bopladserne ligger tæt og har sandsynligvis været i brug igennem 1000-1500 år. Udover køkkenmøddingerne har man fund af keramik, der bliver taget i brug i denne periode, og større genstande som fx stammebåde, padleårer med mere.

Vandet stod højt. Ertebøllekulturen opstod efter sidste istids is over Skandinavien var smeltet og vandstanden i havet ca. 3 m højere end nu.

Livet ved Køge Å. Beboerne ved Køge Å var først og fremmest jægere, fiskere og samlere. De levede især af fisk, østers og dyr som kronhjort og vildsvin.

Ertebølle var en køkkenmødding. Den store skaldynge, eller mødding, blev fundet ved Ertebølle ved Limfjorden. Der findes mere end 200 skaldynger alene i Danmark.

Herregården Gammelkjøgegaard har sit navn fra middelalderlandsbyen Køge. Her lå en samling gårde eller måske en stor gård. Siden fik landsbyen navnet Gammel Køge.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>